Kategorier
Okategoriserade

Pålning ger stabila konstruktioner 

Oavsett vad man ska bygga för någonting så börjar allt med att skapa en stabil grund. Hur den grunden ser ut avgörs i sin tur av vilka markförhållanden som råder. Vissa marker kan innebära att man kan gräva och sedan gjuta en bottenplatta där byggnationen i fråga ska ställas. Andra markområden å sin sida erbjuder inte alls samma optimala och enkla förhållanden att bygga på. Där måste man utföra en pålning för att sedan kunna sätta en platta på. 

Om man har exempelvis lösare jord, lera eller sand – eller en väldigt dyig – mark så kommer detta att innebära påfrestningar på en bottenplatta. Vilket konkret kan innebära att jordens rörelser gör att plattan skjuter sig i sidled och att byggnationen – exempelvis i form av ditt hus – drabbas av skador i form av sprickor. 

Dessa kan både vara dyra och svåra att reparera. Det kan även innebära mer svårartade problem där ditt hus, helt enkelt, börjar luta. För stabila konstruktioner även på en icke-optimal mark så är pålning det absolut bästa alternativet – och en nödvändig investering. 

Pålning – en ren investering 

Ditt första steg i samband med att du ska bygga är att undersöka din mark. Kontakta ett företag som kan genomföra en geoteknisk undersökning. Den ger dig dels svar på jorden och marken ser ut, dels ledtrådar kring hur pass djup en eventuell pålning ska vara. 

Nästa steg, om en pålning anses nödvändig, är att välja rätt partner för detta. Priset kan variera så se till att ta in flera offerter. Försök även välja en kommunikativ partner som kan anpassa arbetet utifrån din budget. 

Det kommer att kosta lite extra att genomföra en pålning, men du kan också påverka priset genom att använda Rot-avdraget och dra av 30%. Se kostnaden som en investering. Genom en pålning så säkerställer du en stabil konstruktion i framtiden.